فروش بلیط آنلاین

کنسرت گزاران ، مدیران سالن ها ، شرکتها ، برگزارکنندگان همایشها ، مجامع عمومی جلسات و رویدادها می توانند از این سامانه (تیکتاپ) جهت فروش بلیط استفاده نمایند. ثبت رویداد ، مدیریت فروش بلیط ، ثبت ورود و خروج افراد به سالن ، نظر سنجی و رای گیری و ....


معرفیکنسرت گزاران ، مدیران سالن ها ، شرکتها ، برگزارکنندگان همایشها ، مجامع عمومی جلسات و رویدادها می توانند از این سامانه (تیکتاپ) جهت فروش بلیط استفاده نمایند.
کلیه مراحل ثبت رویداد ، مدیریت فروش بلیط ، ثبت ورود و خروج افراد با سالن ، نظر سنجی و رای گیری ، گزارشات متنوع لیست بلیط ها و شرکت کنندگان و ... در این سامانه کنجانده شده است.
با عضویت و ثبت نام موسسه /شرکت / کسب و کار می توانید از کلیه امکانات این سامانه جهت مدیریت فروش بلیط  استفاده کنید.


بخشهای مختلف سیستم

پس از قرار گرفتن رویداد در سایت و خرید و انتخاب صندلی توسط کاربران، هنگام ورود به سالن توسط موبایل QRCode ورود و خروج افراد ثبت می گردد

ویژه (کنسرت ها) مطابق با موضوع کنسرت کلماتی که قبلا در سیستم وارد شده توسط موبایل حاضرین و در همکاری گروهی آنان در سالن(فلاش دوربین) شکل میگیرد

با اتصال به دوربین و میکروفن های سالن صدا و تصویر جلسه یا کنسرت به صورت زنده برای همه افراد که بلیط تهیه نموده اند روی موبایل (اپ تیکتاپ) قابل مشاهده و شنیدن است

در هنگام برگزاری همایش یا کنسرت کاربران می توانند نظرات خود را در مورد آن ثبت و یا به سوالات مطرح شده و یا رای گیری ها پاسخ دهند

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب
ثبت کسب و کار(برگزارکننده کنسرت،همایش،...)

ثبت کسب و کار(برگزارکننده کنسرت،همایش،...)ثبت سالن (فضای قابل رزرو)

ثبت سالن (فضای قابل رزرو)


تعریف پلان و کلمات قابل نمایش در سالن

تعریف پلان و کلمات قابل نمایش در سالن


تعریف شماره صنلی و صندلی های فعال در سالن

تعریف شماره صنلی و صندلی های فعال در سالنطراحی کلمه روی صندلی ها

طراحی کلمه روی صندلی ها


تعریف رویداد-همایش کنسرت و کلمات و جزئیات برنامه

تعریف رویداد-همایش کنسرت و کلمات و جزئیات برنامهانتخاب کلماتی که در سالن نمایش داده می شوند

انتخاب کلماتی که در سالن نمایش داده می شوند


لیست رزرو-بلیطهای فروخته شده

لیست رزرو-بلیطهای فروخته شده


QRCode هر صندلی

QRCode هر صندلیثبت نظر سنجی و رای گیر هنگام برگذاری همایش یا یعد از آن

ثبت نظر سنجی و رای گیر هنگام برگذاری همایش یا یعد از آن


صفحه نخست اپ

صفحه نخست اپ


صفحه لاگین اپ

صفحه لاگین اپ


منوهای اپ

منوهای اپ


لیست رویدادها

لیست رویدادها


ثبت ورود شرکت کنندگان هنگام ورود به سالن با دوربین موبایل و QRCOde کاربر

ثبت ورود شرکت کنندگان هنگام ورود به سالن با دوربین موبایل و QRCOde کاربر


تنظیمات-ارائه دسترسی به flash موبایل شرکت کننده جهت نورپردازی گروهی

تنظیمات-ارائه دسترسی به flash موبایل شرکت کننده جهت نورپردازی گروهی
مراحل


راهنمای سامانه

راهنمای سامانه


پخش زنده رویداد روی موبایل شرکت کنندگان

پخش زنده رویداد روی موبایل شرکت کنندگان


خرید بلیط از سایت

خرید بلیط از سایت
فروش بلیط کنسرت


خرید بلیط از سایت

خرید بلیط از سایت
مدیریت همایشمدیریت رویدادها

مدیریت رویدادها
مدیریت رویدادها


مدیریت کنسرت

مدیریت کنسرت


فروش بلیط کنسرت

فروش بلیط کنسرت


مدیریت همایش

مدیریت همایش
سال 1400 سالی آشفته برای برگزارکنندگان کنفرانس بود. اما بتدریج با لغو شدن قوانین عدم تجمع ، امکان برگزاری کنفرانس ها و همایشها در حال فراهم شدن است.
اگر شما هم در حال برنامه ریزی برای یک رویداد فیزیکی ، مجازی یا ترکیبی هستید و راهی برای کارآمدتر کردن این روند می خواهید ، می تو.انید از سامانه "تیک...


لیست امکانات • ثبت کسب و کار(برگزارکننده کنسرت،همایش،...)
 • پرداخت بهای بلیط-درگاه پرداخت
 • ثبت سالن (فضای قابل رزرو)
 • تعریف پلان و کلمات قابل نمایش در سالن
 • تعریف شماره صنلی و صندلی های فعال در سالن
 • طراحی کلمه روی پلان
 • طراحی کلمه روی صندلی ها
 • تعریف رویداد-همایش کنسرت و کلمات و جزئیات برنامه
 • تعریف جزئیات رویداد
 • انتخاب کلماتی که در سالن نمایش داده می شوند
 • لیست رزرو-بلیطهای فروخته شده
 • QRCode هر صندلی
 • صفحه اصلی جستجوی کنسرت ، همایش ، رویداد
 • ثبت نظر سنجی و رای گیر هنگام برگذاری همایش یا یعد از آن
 • صفحه نخست اپ
 • صفحه لاگین اپ
 • منوهای اپ
 • لیست رویدادها
 • ثبت ورود شرکت کنندگان هنگام ورود به سالن با دوربین موبایل و QRCOde کاربر
 • تنظیمات-ارائه دسترسی به flash موبایل شرکت کننده جهت نورپردازی گروهی
 • راهنمای سامانه
 • پخش زنده رویداد روی موبایل شرکت کنندگان
 • خرید بلیط از سایت
 • خرید بلیط از سایت
 • تهیه نقشه پلان سالن
 • مدیریت رویدادها
 • مدیریت کنسرت
 • فروش بلیط کنسرت
 • مدیریت همایش