آسیاکنسرت

کنسرت همایون شجریان

سالن همایشهای وزارت کشور

چهارشنبه

03 شهریور

12:00 - 19:00

 • محوطه اصلی-همکف

  0تومان


  تعداد صندلی

  شماره صندلی • 11
  Z VIP Q C B A G F E D K J I H L
 • بالکن-طبقه اول

  0تومان


  تعداد صندلی

  شماره صندلی • 11
  O P R S1 S2 L I F D2 D1 T M J G E N K H A B C

Sign In